İ-Silik

Dumanları üzerlerinde tüter; pislik
Akıl, mantık arama; kibirlerinde yitik
“Eğer ki” derler hep; dilleri bitik
Severler; övmeleri, övülmeleri kölecilik.

Hain parıltılarla gülerler; efelik
Tastamam değiller; cibiliyetleri i-silik
Arama, bulamazsın; omurgasız kişilik
Mağduru oynarlar hep; ciğerlerini bilirik.

Reklamlar