Atatürk Düşmanlarına

Dikkat!
Günümüzde maalesef felsefi, düşünsel, akademik, kültürel,tarihsel seviyelerden geçtik (umudu kestik), “normal” insani düzeylerde seviyesizlikler o kadar aleni, sözde “meşru” hale gelmektedir ki, bu sayfa ve alt sayfalardaki içeriklerden dolayı “normal” okuyucular yadırgama hissetmesinler. Yarası olanlar gocunsun…
Ancak kudurmuş, insani değer yoksunu bazı kimselerin Atamıza ve anısına yaptıkları saygısızlıklar karşısında belki bir cevap, belki bir psikolojik bir boşalma gibi sebeplerle bu sayfalar ortaya çıkmıştır.
Gönül isterdi ki; insan farklı düşüncelerde, inançlarda insanlarla saygılı, düzeyli bir şekilde tartışabilsin; sonuç her ne olursa olsun yine saygılı, düzeyli bir şekilde tartışmalara son verebilsin.
Yine de belirtelim ki, sözkonusu konularda düzeyli tartışmalara her zaman için açığız.