Atatürk Düşmanlarına

Dikkat!
Günümüzde maalesef felsefi, düşünsel, akademik, kültürel, tarihsel seviyelerden geçtik (umudu kestik), “normal” insani düzeylerdeki seviyesizlikler o kadar aleni, sözde “meşru” hale gelmektedir ki, bu sayfa ve alt sayfalardaki içeriklerden dolayı, “normal” okuyucular rahatsız olmasınlar. Yarası olanlar gocunsun…
Ne var ki; kudurmuş, insani değer yoksunu bazı kimselerin Atamıza ve anısına yaptıkları saygısızlıklar karşısında belki bir cevap, belki bir psikolojik boşalma, rahatlama ihtiyacı gibi sebeplerle bu sayfalar ortaya çıkmıştır.
Gönül isterdi ki; insan farklı düşüncelerde, inançlarda insanlarla saygılı, düzeyli bir şekilde tartışabilsin; sonuç her ne olursa olsun yine saygılı, düzeyli bir şekilde tartışmalara son verebilsin. Ama nerde?..
(Yine de, düzeyli tartışmalara daima açığız.)

Reklamlar