“Din” lemek Üzerine

Dikkat! Bu yazı yüksek oranda düşünsel spekülasyon ve beyin jimnastiği içerir… Bunlardan hazzetmeyenler daha baştan okumaktan vazgeçsinler.
Gelelim ne demek istediğimize; spekülasyonlarımıza, yorumlarımıza, (kendimizce) diyalektik analizlerimize:
Bu söylemde, özellikle vurgulamak istediğimiz noktalar:
Türkçe, dinlemek ile “din” lemek fiillerinin, eylemlerinin, her ne kadar birbirleri ile sesteş ilişkileri olsa da, anlamca oldukça karşıt diyalektik ilişkiler içinde olduğu.
Şöyle ki: Okumaya devam et

Reklamlar
metafizik, teoloji içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | 2 Yorum

Popülizm Tehlikesi

Popülizm hakkında Wikipedia’da şöyle denmiş:

“Popülizm veya halk yağcılığı, toplumdaki seçkin bir tabaka tarafından halkın çıkarlarının bastırıldığını ve engellediğini varsayan ve devlet organlarının bu seçkin tabakanın etkisinden çıkarılıp halkın yararına ve toplum olarak gelişmesi için kullanılması gerektiğini söyleyen siyasî bir felsefe veya söylem biçimi. Dolayısıyla “popülist” bir kişi, konuşmalarını “sokaktaki adam”ın ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik olarak hazırlayan kişidir. Son yıllarda popülist hareketlerin liderlerinin hem sol hem de sağ görüşlüler arasından çıktığı gözlemlenmiştir.
Popülizmin karşıtı seçkinciliktir.
Popülist hareketlerin liderleri çoğunlukla büyük şirketlerin gücüne karşı koyacaklarını, “yozlaşmış” seçkinleri temizleyeceklerini ve “önceliği halka“ vereceklerini söylerler. Popülizm genelde rejim karşıtı siyaseti içerdiği gibi özellikle sağ eğilimlerde milliyetçilik, jingoizm, ırkçılık veya köktendincilik ile birleşebilir. Popülistlerin çoğu ya ülkenin belli bir yöresine ya da toplumun belli bir sınıfına (emekçi sınıf, orta direk, veya köylüler/çiftçiler gibi) hitap eder. Kullandıkları söylem sıklıkla ikilik yaratma üzerinedir ve halkın çoğunluğunu temsil ettiklerini söylerler.”

Gelelim şu çok “popüler” popülizm hakkında kendi görüş ve eleştirilerimize: Okumaya devam et

aforizmalar, etik, siyaset felsefesi içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Tüketici Nesiller, Ücretli Köleler, Kullanımlık Piyonlar Yetiştirme Projesi

Tüketici Nesiller, Ücretli Köleler, Kullanımlık Piyonlar Yetiştirme Projesi… Bu projenin yaratıcılarının ardındaki mantık ve motivasyonun yeni olduğu; modern olduğu için postmodernist bilgiçlerce günah keçisi ilan edilen zamanlar için geçerli veya kapitalist denilen üretim biçiminin müthiş bir keşfi olduğu düşünülmesin.
İnsanlık tarihinde toplumsal işbölümünün geliştiği, emeğin sömürüsünün, emek ürünlerinin haksız paylaşımının başladığı neredeyse tüm dönemlerde bu olguları ve izlerini görmemiz mümkündür. Okumaya devam et

etik, eğitim felsefesi, felsefi eleştiriler, siyaset felsefesi içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın